Ψυχοθεραπεία Εφήβων

 

Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών για τους ανθρώπους, μια περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Το παιδί αλλάζει βιολογικά και ψυχολογικά, αναζητάει μια νέα ταυτότητα που μπορεί να «φορέσει». Πρόκειται για ένα άνοιγμα προς το νέο, προς έναν καινούριο εαυτό και έναν καινούριο κόσμο, σε σχέση με όλα αυτά που προηγήθηκαν. Η εφηβεία είναι η περίοδος που ο νέος άνθρωπος πειραματίζεται με τα όρια του, αλλά και τα όρια των κανόνων της οικογένειας του και της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές που φαίνονται ακραίες ή ακατανόητες στους ενήλικους γύρω του, με αποτέλεσμα να ανησυχούν ή και να τρομάζουν. Για αυτούς τους λόγους η εφηβεία θεωρείται μια δύσκολη περίοδος, τόσο για το παιδί, όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

 

Οι προκλήσεις της συγκεκριμένης φάσης της ζωής της οικογένειας συχνά μπορεί να οδηγήσουν τα μέλη της στην απόφαση να αναζητήσουν βοήθεια. Στο Κέντρο Οικογενειακής Θεραπείας και Ψυχοθεραπείας δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Σχοινοβάτης», το οποίο απευθύνεται στις οικογένειες με έφηβα παιδιά. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς εργαζόμαστε τόσο με τον έφηβο, όσο και τους γονείς σε ξεχωριστές συναντήσεις με στόχο να δοθεί στον έφηβο η δυνατότητα να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την προβληματική της εφηβείας αλλά και στους γονείς να βρουν τους κατάλληλους τρόπους για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του ρόλου τους. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται και συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας κατά τις οποίες θα δουλεύονται ζητήματα επικοινωνίας και σχέσης ανάμεσα στους εφήβους και τους γονείς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.