Οικογενειακή Θεραπεία

Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι είναι σύνθετα και προκαλούνται όχι από μια μόνο αιτία, αλλά από το συνδυασμό πολλών παραγόντων. Ο συνδυασμός τούτος είναι μοναδικός για κάθε άτομο και κάθε οικογένεια. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο πολλές φορές για να αντιμετωπιστεί ένα θέμα να μην αρκεί η αλλαγή ενός μόνο προσώπου, ή και να μην είναι δυνατό να αλλάξει μόνο ένα άτομο.

 

Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι ανήκουμε όλοι σε δίκτυα σχέσεων και έτσι οι δυσκολίες ενός ατόμου αντιμετωπίζονται λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή της ευρύτερης οικογένειας, στην οποία ανήκει. Κάθε σύντροφος, ξεκινώντας να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, κουβαλά συνειδητά και ασυνείδητα πρότυπα και συμπεριφορές από την πατρική του οικογένεια, που επηρεάζουν το εδώ και το τώρα της «καινούριας» οικογένειας.

 

Με τον όρο οικογενειακή θεραπεία εννοούμε την «ταυτόχρονη» θεραπεία ολόκληρης της οικογένειας μέσα στον ίδιο χώρο, στις ίδιες τις συνθήκες, όπου οι δυσκολίες γεννιούνται.  Δεν προσφέρονται έτοιμες λύσεις που ταιριάζουν σε όλες τις οικογένειες, αλλά σε συνεργασία με τα μέλη της οικογένειας αναδεικνύεται αυτό που κάθε φορά φαίνεται να ταιριάζει. Η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της, έτσι ώστε το σύστημα της οικογένειας αποτελεί ένα σύνθετο πλαίσιο, μέσα στο οποίο κάθε συμπεριφορά γίνεται αντιληπτή σαν επικοινωνία που περιέχει μηνύματα, τα οποία αφορούν σχέσεις μεταξύ των μελών. Γι’ αυτόν το λόγο φαίνεται να είναι αδύνατη η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας, χωρίς να παρατηρηθεί η αλληλεπίδραση και των υπολοίπων  μελών. Στόχοι της οικογενειακής θεραπείας είναι να αναδυθούν οι πεποιθήσεις και οι αρχές που κάθε μέλος της οικογένειας έχει, μια ισορροπία, ένας χορός ανάμεσα στο «χθες της πατρικής οικογένειας» και στο «σήμερα», η ενεργοποίηση του δυναμικού που τα άτομα διαθέτουν και η θέαση νέων εναλλακτικών προτύπων σύνδεσης, μέσα από το διάλογο, τη συζήτηση και την έκφραση όλων των μελών της οικογένειας.